seliaan

Pengumuman Am dan Tawaran Istimewa !!! Sila log-in Facebook (UiTM Pahang student status) untuk View jika ada icon FB di hujungnya !!!

Saturday, December 15, 2012

Semester 2 : Diploma


AT110/ AS117/ AS120/ BM111/ BM113
Diwajibkan LDK HEP  12 dan 13 Januari 2013 

AC110/ EC110/ BM112/ BM118/ CS110
Diwajibkan LDK HEP  19 dan 20 Januari 2013 

DIPLOMASEMESTER DUA

Sesi Disember 2012 - Apr 2013 : Sila daftar segera kelas-kelas berkenaan berikut :

AC110 2A hingga E // AS117 2A hingga E // AS120 2A hingga E // AT110 2A hingga I //
BM111 2A hingga D // BM112 2A hingga 2C // BM118 2A hingga 2G //
CS110 2A - C // EC110 2A - I // SR113 2A - E //

Sila ambil maklum dan hubungi pensyarah CTU151 anda; boleh juga menghubungi mana-mana pensyarah CITU untuk makluman berkenaan CITU dan CTU151 //Jika jadual waktu anda "appear" IMK152 (system lama) sila SEGERA hubungi KPP agar jadual dibetulkan kerana kami di CITU tidak lagi menawarkan kod kursus IMK152 berkenaan (sistem lama).

CTU151 Kod Kursus Wajib Universiti iaitu semua calon "Wajib" Lulus CTU151 bagi melayakkan dirinya (selain lulus kod-kod kursus yang lain) grade dengan Diploma UiTM.

Calon "tidak diwajibkan" lulus CTU101 untuk mengambil kod-kursus CTU151 tetapi beliau tetap wajib lulus CTU101 sebagai pra-syarat untuk grade nanti. Justeru Calon boleh mengambil CTU151 sahaja (semester dua) dan mengulang CTU101 semester lain, atau kedua-dua CTU101 dan CTU151 sekaligus dalam sesuatu semester .

Calon Wajib :

1. Memiliki buku panduan CTU151 yang dijual oleh CITU UiTM Pahang
2. Menghadiri dan mengikuti dengan jayanya kuliah dan aktiviti CTU151
3. Lulus ujian yang diadakan menepati silibus dan kurikulum CTU151

Selamat Maju Jaya...

No comments: