There was an error in this gadget

seliaan

Pengumuman Am dan Tawaran Istimewa !!! Sila log-in Facebook (UiTM Pahang student status) untuk View jika ada icon FB di hujungnya !!!

Friday, November 23, 2012

IDA152 : ISLAM DAN PEADABAN


IDA152 : Islam dan peradaban "diwajibkan" kepada semua calon bukan beragama Islam semester dua UiTM. Kategori kursus Wajib Universiti iaitu calon mesti lulus bagi melayakkan beliau lulus (grade) diploma.Jika gagal wajib mengulang (repeat) sehingga lulus. Pelajar beragama Islam wajib mengambil kod CTU151 (sama taraf dengan IDA152). Ringkasnya calon muslim dikhususkan dengan CTU151 sementara calon beragama lain dikhususkan dengan IDA152.

Calon semester dua "tidak disyaratkan" Lulus IDA102 untuk mengambil IDA152, bagaimanapun beliau tetap wajib lulus semua kod IDA102, IDA152 dan IDA202 (semester 3) bagi melayakkannya grade diploma UiTM. Begitu juga dengan IDA202 tidak disyaratkan lulus IDA102/152 tetapi untuk grade diploma, calon bukan beragama Islam wajib lulus ketiga-tiga kod IDA berkenaan.

Pensyarah :

Silibus :

Pemarkahan :

Memo Tambahan :

Pertanyaan (Contact us) :

No comments: