There was an error in this gadget

seliaan

Pengumuman Am dan Tawaran Istimewa !!! Sila log-in Facebook (UiTM Pahang student status) untuk View jika ada icon FB di hujungnya !!!

Friday, November 23, 2012

IDA202 : KEMASYARAKATAN DAN KENEGARAAN ISLAM


Latarbelakang :
IDA202 : Kemasyarakatan dan Kenegaraan Islam "diwajibkan" kepada semua calon bukan beragama Islam semester tiga UiTM. Kategori kursus Wajib Universiti iaitu calon mesti lulus bagi melayakkan beliau lulus (grade) diploma.Jika gagal wajib mengulang (repeat) sehingga lulus. Pelajar beragama Islam wajib mengambil kod CTU2xx (sama taraf dengan IDA202). Ringkasnya calon muslim dikhususkan dengan CTU2xx sementara calon beragama lain dikhususkan dengan IDA202.

Calon semester tigaa "tidak disyaratkan" Lulus IDA102/152 untuk mengambil IDA202, bagaimanapun beliau tetap wajib lulus semua kod IDA102, IDA152 dan IDA202 (semester 3) bagi melayakkannya grade diploma UiTM.

Pensyarah :

Silibus :

Pemarkahan :

Memo Tambahan :

Pertanyaan (Contact us) :

No comments: